Friday, February 22, 2019

People See It..!

श्री राम स्कूल ऐरोली च्या बाहेरील फुटपाथ वर नेहमीच अशा प्रकारचा कचरा बघायला मिळत असल्याने नवी मुंबई ला मिळालेले भारतातील सर्वोत्तम 'घन कचरा व्यवस्थापन' हे शीर्षक किती फोल आहे हे लक्षात येत आहे.

CII PARTNERSHIP SUMMIT 2019

VP Venkaiah Naidu

State Industries Minister Subhash Desai

DIIP Secretary Ramesh Abhishek

Union Industries Minister Suresh Prabhu